سفال کهن| ساخت نقش برجسته سفالی | آموزش

ساخت و آموزش نقش برجسته های سفالی

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (اسکیس )

تابلو سفال نقش برجسته (اسکیس)

ابعاد 80 در 65 سانتی متر

تابلو سفال نقش برجسته ( اسکیس )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( اسب مینیاتوری)

تابلو سفال نقش برجسته ( اسب مینیاتوری)

ابعاد 80 در 120 

نصب شده در تهران - ویلاشهر 

تابلو سفال نقش برجسته ( اسب مینیاتوری)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( مدرن بامبو )

تابلو سفال نقش برجسته ( مدرن بامبو) 

ابعاد 4 متر مربع

تابلو سفال نقش برجسته  ( مدرن بامبو)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: سفارش کار سفال, سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (باغ)

تابلو سفال نقش برجسته (باغ)

ابعاد 100 در 400 سانتی متر

تابلو سفال نقش برجسته ( باغ)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( اسب مینیاتوری)

تابلو سفال نقش برجسته (اسب مینیاتوری)

ابعاد 80 در 120 سانتی متر

نصب شده در تهران - ویلاشهر

تابلو سفال نقش برجسته ( اسب مینیاتوری)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: سفارش کار سفال, سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (اسب مینیاتوری )

تابلو سفال نقش برجسته (اسب مینیاتوری)

ابعاد  80 در 120 

نصب شده در تهران ویلاشهر

تابلو سفال نقش برجسته (اسب مینیاتوری )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (هفت سین )

هفت سین لعابی

تابلو سفال نقش برجسته ( هفت سین )

جهت سفارش یا خرید  با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (ماکت باغ ایرانی)

تابلو سفال نقش برجسته ( ماکت  باغ ایرانی )

ابعاد 60 در 70

تابلو سفال نقش برجسته ( ماکت باغ ایرانی )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: سفارش کار سفال, سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( باغ ایرانی)

تابلو سفال نقش برجسته ( باغ فین کاشان)

ابعاد 65در 85

تابلو سفال نقش برجسته ( باغ ایرانی)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( درگاهی)

تابلو سفال نقش برجسته ( درگاهی )

تابلو سفال نقش برجسته ( درگتهی )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560

 


برچسب‌ها: سفارش کار سفال, سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( آئین کهن)

تابلو سفال نقش برجسته ( آئین کهن )

ابعاد  200 در 500 سانتی متر 

نصب شده در  ایستگاه شهدا - خط 4 مترو تهران 

تابلو سفال نقش برجسته ( آئین کهن )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560

 


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( مشبک)

تابلو سفال نقش برجسته  ( مشبک )

ابعاد  80 در 80 

تابلو سفال نقش برجسته  ( مشبک )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( آبگیر)

تابلو سفال نقش برجسته ( آبگیر ) 

ابعاد  140 در 210

تابلو سفال نقش برجسته

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: سفارش کار سفال, سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته ( نجف)

تابلو سفال نقش برجسته  ( نجف )

ابعاد 150 در 100 

تابلو سفال نقش برجسته ( نجف)

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

نمونه تابلو سفال نقش برجسته (بامبو )

تابلو سفال نقش برجسته  ( بامبو )

در ابعاد 108 در 160 

تابلو سفال نقش برجسته (بامبو )

جهت سفارش یا خرید تابلو نقش برجسته سفالی با مدیر هنری سفال کهن تماس بگیرید 

داریوش عابدینی 09128186560


برچسب‌ها: قبول سفارش ساخت تابلو سفال نقش برجسته, نمونه تابلو سفالی, فروش تابلو سفالی
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت   توسط داریوش عابدینی  | 

مطالب قدیمی‌تر